[1]
D. Sanchez-Ganfornina, J. Tapson, L. Sutherland, and M. Coleman, “Recreation of the Edinburgh Potato Solanum × edinense Berthault”, Sibbaldia, no. 19, Nov. 2020.